Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci

Kompletna diagnoza, czyli ocena realnych potrzeb dziecka, pozwala stworzyć “szyty na miarę” plan skutecznej terapii.

Diagnoza logopedyczna zawsze odbywa się w maksymalnym poczuciu komfortu i bezpieczeństwa dla dziecka i rodzica. Często podkreślam, że zapraszam do gabinetu rodzica, który przez obserwowanie moich działań może uczyć się rodzaju ćwiczeń i komunikacji.

Terapia logopedyczna prowadzona jest przez zabawę, dzięki czemu dzieci uczą się najskuteczniej. Rodzic zawsze ma możliwość obserwowania prowadzonych ćwiczeń z przygotowanego specjalnie dla niego wygodnego fotela czy kanapy. Po każdych zajęciach przekazywane są zalecenia do pracy w domu, ćwiczenia i inspiracje zabaw kontynuujące i utrwalające osiągnięcia dziecka.