Praca z głosem dla młodzieży i dorosłych

Niepłynna mowa, cichy głos, “gula w gardle”, zacięcia, wada wymowy, trudność ze złapaniem tchu w czasie mówienia? Z takimi problemami trafiają do mnie dorośli, którzy świadomie chcą pracować nad formą swojego wizerunku.

Korzystając z metod oddechowych (np. metoda Butejko), metody miofunkcjonalnej oraz emisji głosu pracuję z dorosłymi nad pracą mięśni artykulacyjnych, świadomym oddechem, brzmieniem głosu i swobodą podczas wystąpień publicznych.